Midlertidige vedtekter for Støttegruppa PDF Skriv ut E-post

§ 1. Støttegruppa er forpliktet på Skriften og Den evangelisk Lutherske bekjennelse.

§ 2.  Støttegruppa har samme selvstendighet og status i samarbeidet som menighetene.

§ 3. Støttegruppens arbeidsområder.

  1. Gi økonomisk hjelp til menighetene.
  2. Gi "fødselshjelp" til nye menigheter som ønsker å gå inn i fellesskapet.
  3. Gi ut informasjon. Dette gjelder både informasjon rettet innad til menighetene og Støttegruppa og utad som misjonsarbeid.

§ 4. Det må være mulig for enkeltpersoner og enkelte familier som bor slik til at de ikke har menighetsfelleskap, å melde seg i et sentralt register. De vil da kunne få samme status som de som er med i lokale menigheter.  Dette registeret brukes med sikte på å opprette nye menigheter.

§ 5. Hver menighet avgjør selv hvor mye den vil samarbeide med Støttegruppa om.  Alt samarbeid støttegruppa går inn i bygger på prinsippet om at den som har gitt en fullmakt kan ta fullmakten tilbake. Slik vil vi ta vare på de lokale menigheters suverenitet

§ 6. Støttegruppa arbeider mot å bli en registrert stiftelse.

 
RocketTheme Joomla Templates