Kort historikk støttegruppa PDF Skriv ut E-post

Støttegruppa ble dannet etter at daværende formann i Kautokeino Bedehusforening, Anne Hetta Øverlid høsten 2003 skrev i dagbladet Dagen og bad om hjelp for Kautokeino bedehusforening. Journalist Svein Villy Sandnes reagerte på dette. Han ringte Asbjørn Hunnes og bad om at han måtte bygge opp en støttegruppe for Bedehusforeningen. Asbjørn svarte at han kunne gjøre arbeidet, men ikke ta ansvaret. Morten Selven var villig til å være formann for Støttegruppa og sammen har de to byggd den opp.

Asbjørn opprettet en konto og rykket inn annonser i dagbladet Dagen og Norge i Dag. Han startet så et lite meldingsblad som kommer ut hver måned og heter nå Lys og Salt. Dette bladet ble sendt til alle som ga gaver til støttegruppa. Etter hvert ble det også et "menighetsblad" for Kautokeino bedehusforening.

Støttegruppa teller ca. 100 aktive givere.

  • Støttegruppa har gjort det mulig for menigheten å beholde Lyngmo som prest, selv om han bor i Bjerkvik ved Narvik.
  • Støttegruppa har finansiert utbyggingen av bedehuset.

Etter at samarbeidet mellom Den Lutherske kirke i Kautokeino og valgmenighetene i Tromsø og Balsfjord kom i gang har Støttegruppa startet et arbeid med å forandre vedtektene. Derfor er gjeldende vedtekter foreløpige.

 
RocketTheme Joomla Templates