PDF Skriv ut E-post

KALLSBREVDen evangelisk-lutherske menighet som samles på bedehuset i Kautokeino kaller

Olav Berg Lyngmo


til fortsatt tjeneste med Ord og sakrament.

Prest og menighet har allerede i flere år stått sammen på Guds ords grunn for å verge Kristi hjord mot vranglæren. (Apgj. 20:28.).

På grunn av troskapen mot ordet er presten fradømt sin tjeneste og menigheten sin prest. Denne dom er klart imot Skriftens lære og den kan derfor ikke binde vår samvittighet. ”Man skal lyde Gud mer enn mennesker..” (Apgj. 5:29).

Vi anser fremdeles Olav Berg Lyngmo som vår rette prest, og stadfester det kall han har mottatt fra Herren.

Vi henviser til Dr. Martin Luthers skrift: ”At en kristen forsamling har rett og makt til å bedømme enhver lære og til å kalle innsette og avsette lærere. Redegjørelse og begrunnelse ut fra Skriften.” (1523)

På denne bibelske læres grunn gjør vi bruk av den rett og makt som Kristi menighet har til å kalle ordets tjenere:

Vi kaller i Jesu navn Olav Berg Lyngmo til fortsatt tjeneste som prest og hyrde for menigheten i Kautokeino.


Kautokeino 15. desember 1998

 
Kjærlig hilsen

for styret

 
Anne Hætta Øverli (sign.)

Sara Bæhr Buljo (sign.)

Nils M. Sara (sign.)

Berit Turi Mortensen (sign.)

Aslak Persen Bals (sign.)

 Med flere

 
RocketTheme Joomla Templates