Kautokeino bedehus ble Den lutherske kirke i Kautokeino PDF Skriv ut E-post

Det første bedehuset i Kautokeino ble bygget på nåværende tomt før 2. verdenskrig, av daværende Kautokeino Kristelige Ungdomsforening, tilsluttet Norges Kristelige Ungdomsforbund.

 

Høsten 1944 ble huset brent av tyskerne. I mellomtiden ble Kautokeino Kristelige Ungdomsforening oppløst, og etter krigen ble huset gjenreist og overtatt av Norges Samemisjon og KFUK/KFUM.

 

Nå eies huset av Kautokeino Bedehusforening, som ble stiftet 26. september 1996. Da Bedehusforeningen kjøpte huset for kr.150.000,-, var det i en dårlig forfatning. Det var ikke innlagt vann og kloakk, og bygningen manglet isolasjon. Vi er meget takknemlige for at Didrik T. Sollis Minnefond i starten gav et tilskudd på kr. 500.000,-. Dette ble ordnet, takket være Anne Hætta Øverli (1925 – 2007). Hun var den første styreleder i Bedehusforeningen. Men finansieringen gikk videre med frivillige gaver og private lån, blant annet fra presteforeningen Strandebarm Prosti.

 

I 1998 fikk bedehuset innlagt vann og toaletter. Det ble oppført et tilbygg med toalettavdeling m.m. Kjøkkenet ble utvidet. Bedehuset sto klart til bruk etter at sokneprest Olav Berg Lyngmo (OBL) i juli 1998 ble avskjediget av statsminister Kjell Magne Bondevik og kirkeminister Jon Lilletun, begge fra KrF.

 

Kautokeino menighetsråd som tiltrådte 1. januar 1998, sto sammen med OBL i kampen mot den homofili – liberale Ola M. Steinholt i Tromsø. Kallsbrev kom til OBL fra denne del av menigheten, om fortsatt prestetjeneste i et nyrestaurert bedehus. Ca 95 % av befolkningen har samisk som dagligspråk. I menigheten brukes to samiske salmebøker som tilsvarer Gamle Landstad og Landstads reviderte. Dessuten brukes to samiske åndelige sangbøker. Norsktalende bruker norsk Landstad.

 

Etter 1998 ble den gamle delen av bedehuset etterisolert og restaurert. Ny belysning ble satt inn i den gamle møtesalen. Høyttaleranlegg ble montert på dugnad av støttespillere fra Den læstadianske forsamling i Alta.

 

I januar 2005 fikk menigheten en gave fra en anonym giver: Et digitalt kirkeorgel av typen Johannus Opus 25 Maestro, til ca. 60 000 kroner. Det betjenes av statskirkens gamle organist, Inga Turi Hætta. Se: http://www.johannus.de/wm.cgi?type=print&lng=EN&id=32&main=18&area=1&fg=&pic Det gamle harmonium er plassert på Kautokeino museum. 

 

Høsten 2004 kom en idé fra journalist og medarbeider Svein Villy Sandnes, om å danne en upolitisk støttegruppe for menigheten på bedehuset i Kautokeino. Formann ble Morten Selven. Sekretær og innsamlingsleder ble Asbjørn Hunnes, 6144 Sylte.

 

I november 2005 kunne en leilighet eller boligfløy tas i bruk for tilreisende prest eller predikant. Høsten 2006 ble det leid arbeidsfolk for å støype gulvet til den nye kirkesalen.

 

Etter 4. juni 2007 ankom pensjonert snekker Hans Morken fra Lesjaverk sammen med OBL til Kautokeino for å utføre dugnadsarbeid. De tok med seg kryssfiner og stålplater m.m. for tårnbyggingen på tilhenger fra Narvik. Morken bygde kirketårnet etter egen tegning på det nye kirkegulvet som ble støpt høsten 2006. - OBL hjalp til når Morken trengte hjelp. Mens Morken jobbet med sitt, fjernet OBL mest mulig av veggen mot den nye kirkesalen, og fjernet takplater og begynte å ta hull i taket der tårnet skulle plasseres. Hele tårnet ble tilpasset av Hans Morken. Likeså spiret som er laget på Tveits Smie i Sør – Fron i Gudbrandsdalen. Spiret er for øvrig tegnet av diakon og innsamlingsleder Asbjørn Hunnes. Etter at tårnet var ferdig i løpet av uke 24, ble de nederste deler på tårnet tatt av, før kranfirma Roald Johansen AS fra Alta, kom og løftet det opp på taket. Firmaet fra Alta utførte tårnløftet vederlagsfritt! Det ble plassert på det ferdige tårnfundament som Morken hadde bygget. – Bilder fra tårnløftet finnes på denne hjemmesiden.

 

Morken og OBL ble tatt godt vare på av nøkkelpersoner i menigheten. Marit Gaup Sara fra Masi kom med reinkjøtt. Berit Turi Mortensen laget middag til de to snekkerne flere ganger. Likeså Sara Bæhr Buljo. De ble også oppvartet med vafler og snacks både av sistnevnte og av Anne Margrethe Turi Gaup. Mathis Mathisen Sara møtte også opp på bedehusets kjøkken og laget middag til de to.

 

For øvrig ble det ryddet opp på byggeplassen flere ganger av Inga Turi Hætta, Mathis Mathisen Sara, Anders M. Sokki og Anne - Margrethe Turi Gaup. De gjorde at arbeidsforholdet ble trivelig for snekkerne.

 

De to første ukene i juli 2007 var 8 amerikanere fra den konservative lutherske kirke, Missourisynoden i USA, på dugnadsarbeid. De førte opp mesteparten av kirkebygget. Den helgen de oppholt seg i Sápmi, deltok de på samisk – norsk – amerikansk kirkehelg på Alteidet i Kvænangen. Turen gikk med lånt buss fra Kautokeino og retur i det fineste sommervær.

 

I begynnelsen av byggeperioden var hovedprest for Den lutherske kirke i Norge, Torkild Masvie med som leder og tolk. Det var han som fikk tak i fagfolket og dugnadsarbeiderne fra søsterkirken i USA. Tolker og administratorer var også Eilert og Rebecca Bolsøy Lyngmo, samt OBL. Norsk bygningsleder var Svein Ole Klemetsen, Kautokeino. Dugnadselektrikere var Torbjørn Thomassen og Eilert Bolsøy Lyngmo, Alta. Malerarbeidet ble utført av Ragnar Gundersen, tidligere bosatt i Kautokeino. Arkitekt for bygningen er Notto Åvitsland, Evje.

 

En stund sammen med amerikanerne var også Mary og Børge (1947 – 2008) Nilssen fra Lavangen. Mary hjalp til på kjøkkenet og Børge arbeidet som dugnadssnekker.

Hovedansvarlig for kjøkkenet var Åshild Bolsøy Lyngmo sammen med Anne Margrethe Turi Gaup, Kirsten Gaup Siri og Rebecca. Både folk fra menigheten og andre kom med kaker og kjøtt.

 

Dessuten har Svein Sørensen og Helge Skogheim fra Balsfjord utført dugnadsarbeid ved flere anledninger. Likeså diakon Sverre Gundersen, Finnsnes, som tidligere har bodd mange år i Kautokeino.

 

Ca. 15. juli 2007 fortsatte arbeidet av 3 danske ektepar, i samarbeid med innsamlingsleder Asbjørn Hunnes og bygningsleder Svein Ole Klemetsen. De danske venner og fagfolk var: Estrid og Mads Sjælland. Lillian og Peder Hansen. Britta og Jens Rasmussen. Også disse er skaffet av hovedprest Torkild Masvie, Oslo.

Etter 1. august ble det kjøpt en del tjenester. Blant annet ble gulvbelegg lagt av firma Ek fra Alta.

 

Så kom den store dagen som vi alle hadde ventet på, den 25. november 2007.

Ansvarlig kokke for tilreisende og lokale gjester i forbindelse med vigslingen,

 var Ellen Margrethe Hætta og medhjelpere..

 

óóóóóó

 

Innvielsesgudstjenesten ble ledet av biskop Børre Knudsen. Han talte over Esaias 66,1-2:

 

”Så sier Herren: Himmelen er min trone, og jorden mine føtters skammel; hva hus kunde I bygge mig, og hvor skulde det finnes et hvilested for mig? 2 Alt dette har jo min hånd gjort, og således blev alt dette til, sier Herren. Men den jeg vil se til, det er den elendige, og den som har en sønderbrutt ånd og er forferdet over mitt ord”.

 

Dagen ble et godt og stort minne. Takket være alle dugnadsarbeidere og pengegaver, står nå bygget der, Den lutherske kirke i Kautokeino.

 

”En sang ved festreisene; av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider de forgjeves som bygger på det; dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves”. (Salme 127,1)

 
RocketTheme Joomla Templates