PDF Skriv ut E-post

STØTTE TIL VALGMENIGHETENE I NORD

- ET ARBEIDE FOR KRISTUS PÅ BIBELENS GRUNN -

 

Den norske kirke er i stor nød. Den er styrt politisk og kirkens tjenere tørr ikke, eller vil ikke forkynne det naturlige menneskets fortapte situasjon. Derfor har vi en reell fare for at mennesker som søker kirken blir ført til fortapelsen i stedet for til frelsen.
De tre "Valgmenighetene", Den lutherske kirke i Kautokeino, og Valgmenighetene i Balsfjord og Tromsø, er dannet nettopp ut fra trangen til å få høre hele Guds råd til frelse forkynt, og ut fra trangen til å bringe dette budskapet til andre mennesker, så de kan bli frelst.
Disse menighetene ønsker å være "arvtakere" etter Den norske kirke, og føre alt det verdifulle i denne kirkens lutherske tradisjoner videre.

 

Virksomheten bygges helt og fult på gaver og frivillig innsatts. Midlene som kommer inn skjer ved ofringer i gudstjenestene og enkeltgaver ved giro. Disse midlene går til prestelønn - til drift av menighetene (husleie, strøm annonser m.m.)

 

Det er et sterkt ønske om å kunne bygge arbeidet videre ut. At det kan etableres flere møteplasser - gudstjenestefelleskap (menigheter).
Mange kjenner seg hjemløse i den kirke/menighet de har tilhørt i gjennom mange år og opplever forkynnelsen som en "fremmed røst", den sanne hyrderøsten lyder ikke lenger.
Derfor er det nødvendig å etablere nye samlinger som holder fast på Bibelen som Guds ord, og den Lutherske bekjennelse.

 

 

For å kunne møte denne utfordring trengs det flere givere, og frivillige, som ser det som et kall å være med i dette byggearbeide og Bygge Guds kirke.
Midlene som kommer inn vil gå til prestelønn - til utdannelse av nye prester - etterutdannelse/kurs for nåværende prester. Og medarbeidere.
Du som er inne på hjemmesiden bedehus.net og ønsker å støtte arbeide kan sende gaver til konto 0539 54 08196 Du vil da motta Lys og Salt med ny giro hver måned. Du kan også ordne fast givertjeneste med din bank og lese Lys og Salt her på hjemmesiden.  Skriv det da på giroen, eller ring Asbjørn Hunnes 99710446, så unngår vi å bruke dyr porto.

 

Mer info om arbeidet som i dag drives finner du på denne hjemmesiden.

 

Takk til en hver som vil være med og støtte oppbygningsarbeide av valgmenigheter -
ET ARBEIDE FOR KRISTUS PÅ BIBELENS GRUNN!

 

LAST_UPDATED2
 
RocketTheme Joomla Templates